«

»

Hur man byter startmotor

Startmotorn används, som namnet antyder, till att starta bilen genom att sätta igång förbränningsmotorn. Via  en bendixkoppling driver startmotorn förbränningsmotorns svänghjul, och när förbränningsmotorn startat kopplas startmotorn fri från svänghjulet.

Startmotorn är dock inte den enda komponenten som behövs för att få fart på bilen. Även batteriet, kablarna och en del kontaktar som måste slutas. Om bilen inte startar behöver det alltså inte vara startmotorn som det är fel på.

Hur man går till väga för att byta startmotor på sin bil varierar något beroende på vad man har för bil. Det är dock aldrig det svåraste momentet för hemmamekaren. På en del modeller är det lättast att ta det underifrån. Startmotorn sitter för det mesta med två muttrar eller skruvar, som kan vara svåra att komma åt. Ett sätt är att fästa förlängare på ett spärrskaft och sedan använda en hylsa, ett annat sätt är att kapa av en fast nyckel på mitten och svetsa fast denna på ett längre skaft. Först av allt bör man dock lossa kablarna från batteriet. Annars kan man råka ut för obehagliga överraskningar. Sedan kan man hissa upp bilen för att lättare komma åt startmotorn underifrån.

På en del bilmodeller sitter avgassystemet i vägen, så att det inte går att få tillräckligt med kraft för att lossa muttrarna som håller startmotorn på plats. Då får man lossa främre delen av avgassystemet för att få mer utrymme för mekandet. Att använda en liten spegel för att se bättre kan vara bra, framför allt om man inte hissar upp bilen.