«

»

Mc-kort – svårare för kvinnor

Många är det som tänker att Sverige är så jämställt som det bara kan bli. Men så är det verkligen inte och då gäller det att man öppnar upp sina ögon för att få till en förändring. När det kommer till att ta körkort för hoj så är det även där en skillnad, men nu ska det äntligen bli enklare för kvinnor att kunna ta mc-kort.

 Förändringen innebär att det kommer att läggas mindre fokus på manöverprov i låg hastighet och mer på hur förarna klarar trafiksäkerheten

Citatet går att läsa i sin helhet på dn.se där det framkommer att från den 1 maj i år kommer man att ändra på reglerna som kommer göra det enklare för kvinnor att lyckas ta sitt kort. Hur man kom fram till detta var att man såg att fler kvinnor än män blev underkända i körproven och på grund av detta fick Statens väg- och trafikforskningsinstitut i uppgift att ta reda på hur detta kommer sig. Det handlade inte om att män i större utsträckning valde en bättre trafikskola i Stockholm eller tog fler lektioner än kvinnor utan helt enkelt att om man är kort – vilket de flesta kvinnor är så missgynnas man vid manöverproven när man ska köra i låg fart. Detta betyder att de kvinnor som är korta har mindre chans att lyckas och ta sitt körkort.

Flest olyckor i kurvor

Det hade varit en sak om de flesta olyckor skedde i låg hastighet, men då detta inte är fallet då de sker i kurvor när man kommer i för hög hastighet har nu Transportstyrelsen valt att göra om körprovets A-behörighet där det nu kommer att läggas mindre fokus vid manöverprov i låg hastighet och mer på trafiksäkerheten. Så, nu återstår det att se om vi kommer se fler kvinnor på vägarna.

4143373-woman-with-a-motorbike-and-driver-s-license